Innkalling til årsmøte i Narvik Slalåmklubb

Det innkalles til årsmøte i Narvik Slalåmklubb tirsdag 16. juni 2020 kl 19.00 på Scandic Narvik (informasjon smittevernrutiner kommer)

Saker utover ordinære årsmøtesaker må sendes styret innen 1. juni 2020

Forslag kan sendes pr post til Narvik Slalåmklubb, Postboks 45, 8510 Narvik eller pr e-post: post@nsk.no

Saker til behandling:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter
  5. Behandling av regnskap i revidert stand
  6. Behandling av stiftelsens regnskap og revisors rapport
  7. Behandling av innkomne forslag og saker
  8. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgift
  9. Vedta budsjettforslag
  10. Valg

Årsmøtedokumenter er publisert HER