Innkalling til årsmøte 2021

Narvik Slalåmklubb innkaller til årsmøte torsdag 10. juni 2021 kl 19:00.

Styret har besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams.
Dette er det nå gitt anledning til, jf. uttalelse gitt av Norges Idrettsforbunds lovutvalg 12. mars 2020.

Les mer om digitale årsmøter HER

 • Alle som ønsker å delta på årsmøte må registrere seg innen 08.06. 2021 kl.18.00 via PÅMELDINGSSKJEMA
 • Alle medlemmer som har meldt seg på årsmøte innen fristen vil få tilsendt link til Teamsmøte.
 • For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1), se klubbens vedtekter.

Årsmøtedokumenter vil bli publisert på vår hjemmeside senest 3. juni 2021.

Saker utover ordinære årsmøtesaker må sendes styret innen 1. juni 2021 og forslag bes sendes pr e-post til: post@nsk.no

Her er Link til årsmøtedokumenter

Agenda:

 1. Godkjenning av stemmeberettigede
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møtedirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Behandling av årsmelding, herunder sportslig rapport og andre grupperapporter
 5. Behandling av regnskap i revidert stand, herunder revisors rapport
 6. Behandling av stiftelsens regnskap og revisors rapport
 7. Behandling av innkomne forslag og saker
 8. Fastsettelse av medlemskontingent
 9. Vedta budsjettforslag
 10. Valg

Sportslig hilsen styret

 

Publisert 20. mai 2021