Asbjørnstua midlertidig stengt

På grunn av situasjonen rundt Covid-19 ser vi at det er krevende på dugnadsbasis å holde Asbjørnstua i ordinær drift og til allmenn bruk.
Vi har derfor besluttet å utsette åpningen av “Asbjørnstua Kiosk og Varmestue” til tidligst 4. mars 2021. Men denne dato vil selvsagt være avhengig av smittesituasjonen og de gjeldende smittevernregler og retningslinjer.

Inntil videre vil det derfor kun være mulig for våre små og store alpinister å benytte Asbjørnstua som varmestue, etter avtale med oppmenn på de respektive treningsgruppene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon, så snart som mulig.