Sportslig utvalg

Sportslig utvalg ledes av Sportslig leder Frank Sundermeier

Sportslig utvalg består av:

Frank Sundermeier
Maria F. Dahl
Håkon Smith Hansen
Ronny Dahl
Michael Stenbak (observatør)

Sportslig utvalg har ansvaret og skal arbeide med følgende:

  • Initiere sportslig aktivitet for alle årsklasser
  • Initiere og tilrettelegge for Skiskole til barn
  • Tilrettelegge for best mulig sportslig aktivitet
  • Tilrettelegge for sportslig utvikling
  • Sportslig informasjon til media
  • Ansvarlig for trenere- og oppmannskabal
  • Tilrettelegg for trenerutdanning
  • Ansvarlig for klubbens trenerforum
  • Påse at klubbens trenere og oppmenn har politiattest iht retningslinjer fra Norges Idrettsforbund
  • Dialogpunkt med Narvikfjellet vedr treningstider og rennavvikling

Sportslig leder