Sikkerhet i Narvikfjellet

Narvikfjellet er opptatt av at du skal være trygg i bakken, men du må også tenke sikkerhet selv. Ta en tidd på alpinvettreglene under før du skal stå på ski i Narvikfjellet.

I Narvikfjellet er det Skipatruljen som har hovedansvaret for å ivareta skikjørerens sikkerhet, samt påse at våre gjester overholder alpinvettreglene. Ta gjerne kontakt med Skipatruljen dersom du har spørsmål eller ønsker å slå av en prat neste gang du ser de i anlegget!

Alpinvettreglene og skisikkerhet

1. Ansvar for å unngå skade
Du må forholde deg slik at du ikke skader deg selv eller andre.

2. Avpass farten etter forholdene
Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt
Kommer du bakfra (ovenfra), har du ansvaret for å unngå kollisjon.

4. Forbikjøring/Utforkjøring
Det er forbudt å kjøre rett utfor unntatt under organisert trening. Kjører du forbi en annen skiløper/snowboarder, må du gi vedkommende tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser.

5. Starte, kjøre inn i eller svinge oppover i nedfarten
Kjører du inn i eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten
Stopp ikke opp eller sitt på trange eller uoversiktlige steder.

7. Til fots i nedfarten
Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Skistoppere/fangremme
Skistoppere/fangremmer er påbudt. Kontroller at bindingene er riktig innstilt.

9. Respekter skilt
Følg skilting, merking og anvisninger

10. Hjelp til ved ulykker
Ved skader har enhver plikt til å hjelpe. Vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

11. Aking er forbudt
Akin i anleggets preparerte nedfarter utgjør en betydelig fare og er ikke tillatt under åpningstid. Herunder gjelder bruk av kjelke, rompeakebrett o.l.

Mislighold av alpinvettreglene hva gjelder uaktsom skikjøring kan føre til permanent inndragelse av heiskort.